Våra medarbetares säkerhet och hälsa är av högsta prioritet

Med tanke på den senaste tidens utveckling av COVID-19 situationen vill vi understryka att vi tar denna situation väldigt allvarligt och gör allt för att ta hand om varandra. Ledningen på Befesa ScanDust följer händelseutvecklingen på nära håll och håller sig kontinuerligt uppdaterad enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Det är viktigt att vi hanterar den rådande situationen med sunt förnuft, mår man bra och inte har personer i sin omedelbara närhet som kan misstänkas vara smittade av COVID-19, arbetar vi som vanligt.

För aktuell information om COVID-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Radioaktivitetsövervakare

Befesa ScanDust har under vintern 2019/2020 installerat 2 par radioaktivitetsövervakare för kontroll av eventuell radioaktivitetskälla i allt in- och utgående material till anläggningen.
Driftsättning genomfördes tillsammans med tillverkare (Bertin) under v.10.

Ny lagerhall

Befesa ScanDust kommer under 2020 att uppföra en ny lagerhall. Denna kommer att ha en yta på ca 3 300 m2 och ligga i anslutning till befintlig stofthall.

Tack vare hallen kommer såväl lossning och lagring av material som hantering zinkrikt slam att framöver göras inomhus, vilket kommer att minska risker med diffus damning betydligt.

Lokalen beräknas vara klar i augusti 2020.

 

Uppdatering 2020.03.19
Byggnation av lagerhall startad enligt tidplan. Leverans av stålstomme till väggar och tak påbörjas under v. 13, samt kort därefter även montage.