Användarvillkor

Nedan ser ni de allmänna villkoren för användning av Befesa Scandust webbplats scandust.se. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen då de är förutsättningen för din användning av scandust.se. Befesa Scandust förbehåller sig rätten att efter eget godtycke ändra eller utöka dessa villkor utan att meddela dig i förväg. Genom att använda materialet på denna webbplats åtar du dig att utan begränsningar eller förbehåll godta dessa användarvillkor.

Informationens syfte

Information som redovisas på denna webbplats är enbart i upplysningssyfte och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Befesa Scandust arbetar kontinuerligt med webbplatsen och strävar efter att alltid ha en felfri, komplett och uppdaterad webbplats. Trots detta kan tekniska fel, ej uppdaterad information eller skrivfel resultera i missledande information. Du bör därför själv kontrollera riktigheten och fullständigheten i informationen på scandust.se.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av Befesa Scandust och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Denna information är avsedd för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Inga ändringar i avsikt att reproducera materialet på nytt får göras. Materialet får inte kopieras eller användas på annat sätt utan att Befesa Scandust först har medgivit detta skriftligen.

Alla varumärken på scandust.se tillhör Befesa Scandust eller så har varumärkesägaren/-ägarna gett tillåtelse för Befesa Scandust att använda dem på scandust.se. Du får inte kopiera eller använda dessa varumärken på något annat sätt än vad som anges i dessa villkor.

Tillgänglighet och uppdatering

Befesa Scandust har rätt att, från tid till annan, göra avbrott i driften av webbplatsen för reparation och underhåll och för att uppdatera eller uppgradera innehåll och funktionalitet. Befesa Scandust garanterar inte en oavbruten och felfri åtkomst till eller användning av webbplatsen och de webbplatser och webbsidor som är länkade till den.

Länkar

Länkar till andra webbplatser ges i bekvämlighetssyfte. Befesa Scandust tar inget ansvar för materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser och skall inte ha något ansvar för skada som uppkommer till följd av materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser.

Information i befintligt skick

Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Befesa Scandust gör inga utfästelser och ger inga underförstådda garantier avseende materialet. Befesa Scandust tar inget ansvar och åtar sig ingen ersättningsskyldighet av något slag med anknytning till eller i samband med användningen av denna webbplats eller materialet därpå. Dessutom varken garanterar eller utfäster sig Befesa Scandust att din användning av materialet på denna webbplats inte kommer att innebära intrång i rättigheter tillhörande tredje part som inte ägs av Befesa Scandust.

Friskrivning från skadeståndsansvar

Befesa Scandust skall inte ha ansvar för någon skada som uppkommer till följd av att du har fått tillgång till eller inte har kunnat få tillgång till denna webbplats eller till följd av att du har förlitat dig på tillhandahållen information. Det är inte möjligt för Befesa Scandust att utöva någon kontroll över säkerheten för den information som passerar via nätverket eller webbplatsen och inte heller över innehållet i informationen scandust.se. Befesa Scandust frånsäger sig därför härmed allt ansvar för överföring eller mottagning av kränkande eller olaglig information, oavsett innehåll.

Befesa Scandust tar inte något ansvar för förlust eller skada som du eventuellt orsakas på grund av att du kommer i kontakt med innehåll på scandust.se som innehåller virus.

Personuppgiftshantering

Du kan själv välja, på helt frivillig basis, att lägga in ditt namn och din kontaktinformation på scandust.se i syfte att bli kontaktad Befesa Scandust. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.

Befesa Scandust mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom vilken sida du besöker, IP-adress och cookie-information. Befesa Scandust använder informationen för användarstatistik, för att förbättra webbplatsens innehåll samt för att uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster. Befesa Scandust säljer inte informationen till någon tredje part.