Certifikat

Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015

Genom ett kontinuerligt pågående kvalitetsarbete kan vi vara säkra på att kunna uppfylla våra kunders krav och framtida behov, samtidigt som vi hanterar risker och möjligheter kopplade till våra egna förutsättningar och mål.

> ISO 9001:2015

Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

Det är viktigt för oss att vi systematiskt bidrar till att skydda vår miljö genom förebyggande eller mildrande av negativ miljöpåverkan. På så sätt kan vi på lång sikt sträva efter att skapa möjligheter till att bidra till en hållbar utveckling.

> ISO 14001:2015

Certifiering för kvantifiering och rapportering av växthusgaser enligt ISO 14064-1:2012

Vi arbetar aktivt för att på ett säkert och effektivt sätt kvantifiera och reducera våra utsläpp av växthusgaser. Med övervakning och rapportering kan vi säkerställa att vi har förverkligat vår målsättning.

> ISO 14064:2018

Arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001:2018

Att skapa en arbetsmiljö där vi kan förhindra arbetsskador och ohälsa bland våra medarbetare är för oss en självklarhet och prioriteras högt.
En säker och hälsosam arbetsplats är en av grundpelarna för hela organisationen.

> ISO 45001:2018