Historia

Historia

I slutet på 70-talet var krisen i den svenska varvsindustrin ett faktum. Konkurrensen från Japan hade intensifierats och med det kraftigt ökande kostnadsläget i Sverige gick det inte längre att bedriva en konkurrenskraftig varvsverksamhet. Man började leta efter verksamheter i Sverige som kunde ersätta varvsindustrin runtom i landet, däribland i Landskrona.

1981 tvingades Öresundsvarvet i Landskrona att stänga ned. Det kom att vara Sveriges största arbetsnedläggning och 1 800 personer förlorade jobbet.

Under den här tiden arbetade SKF med en ny plasmateknik, inspirerad av amerikansk rymdforskning, som kunde användas för återvinning av metaller. Samtidigt ville Naturvårdsverket lösa de miljöproblem som filterstoft orsakade vid framställning av rostfritt stål. Naturvårdsverket, som fann SKFs teknologi intressant, bidrog med finansiellt stöd och det bestämdes att en återvinningsanläggning skulle byggas i Landskrona. Redan två år efter att varvet lades ned togs så 1983 det första spadtaget för det som skulle komma att bli ScanDust. 

Anläggningen i Landskrona etableras

Den 6 september 1984 var det dags för invigning. Blickarna riktades mot Varvsudden då Sveriges kung, Carl XVI Gustaf, kom för att delta i invigningen. Besöket gav upphov till det som idag kallas kungaplattformen på Varvsuddens nordöstra del.

Anläggningen i Landskrona etablerades för att utvinna metaller ur stoft från rökgasfiltreringen hos tillverkare av rostfritt stål. Tekniken gav möjlighet att på ett hållbart sätt ta hand om och återvinna stålet från nordiska industrijättar som Sandvik och Outokumpu.

 

OM BEFESA SCANDUST

Så här ser Befesa Scandust ut idag