Befesa ScanDust kommer under 2020 att uppföra en ny lagerhall. Denna kommer att ha en yta på ca 3 300 m2 och ligga i anslutning till befintlig stofthall.

Tack vare hallen kommer såväl lossning och lagring av material som hantering zinkrikt slam att framöver göras inomhus, vilket kommer att minska risker med diffus damning betydligt.

Lokalen beräknas vara klar i augusti 2020.

 

Uppdatering 2020.03.19
Byggnation av lagerhall startad enligt tidplan. Leverans av stålstomme till väggar och tak påbörjas under v. 13, samt kort därefter även montage.