Processen

Från filterstoft till värdefulla metaller

Processen
Filterstoftet som återvinns hos Befesa ScanDust avskiljs på stålverken vid produktion av rostfritt stål, där det packas i containrar och storsäck för vidare transport söderut till Befesa ScanDust i Landskrona.

När stoftet anländer till Landskrona tas det omhand på Befesa ScanDusts fabriksområde, där det förvaras i täta containrar i väntan på återvinning (Figur 1 ovan).

Efter analys skickas stoftet vidare inom området till en silo i materialhallen (Figur 2 ovan). Där blandas stoftet ut med bl.a. sand för att återvinningsprocessen skall bli så effektiv som möjligt.

I nästa steg av processen transporteras materialmixen in i ugnshallen (Figur 3 ovan) där filterstoftet förbränns under väldigt höga temperaturer (5 000 grader Celsius) med hjälp av en högteknologisk plasmagenerator. Ugnens höga temperaturer startar kemiska processer som bildar metall, slagg och gas.

Ugnen tappas sedan på återvunnen metall och slagg. Metallen gjuts till granuler av rostfritt stål som förvaras på Befesa ScanDusts fabriksområde (Figur 4 ovan). Dessa stålgranuler transporteras sedan tillbaka till samma stålverk som de kom ifrån för att bli nytt stål.

Efter att slagget har separerats från den återvunna metallen kyls det ned och kontrolleras för att se till att all metall som går att återvinna har separerats i processen. Slagget är helt ofarligt och är godkänt att användas vid t.ex. vägarbeten eller som fyllnadsmassa.

Den gas som uppstår i processen renas för att sedan användas som drivgas i processen och som bränsle för Landskronas fjärrvärme. Ur gasreningen kommer ett blött slam som torkas i en speciell anläggning för att säkert kunna lagras och transporteras för vidare återvinning. Materialet är rikt på zink, vilket återvinns vid en systeranläggning i Tyskland. Den resterande rena gasen återanvänds i processen och skickas ut i Landskronas fjärrvärmenät. Befesa ScanDusts fabrik genererar idag ungefär 10 procent av Landskronas fjärrvärme.