Befesa ScanDust har under vintern 2019/2020 installerat 2 par radioaktivitetsövervakare för kontroll av eventuell radioaktivitetskälla i allt in- och utgående material till anläggningen.
Driftsättning genomfördes tillsammans med tillverkare (Bertin) under v.10.