Stålets kretslopp

Stålets kretslopp

Stål ingår sedan länge i ett effektivt kretslopp. Råvaror och energi används i de ståltillverkande processerna som ger handelsfärdigt stål och restprodukter. Av det handelsfärdiga stålet tillverkas slutprodukter som kommer till användning i vårt dagliga liv. När stålprodukterna tjänat ut går de till återvinning och säljs sedan som ny råvara (skrot). Restprodukterna går i många fall vidare till andra kretslopp, såsom det filterstoft som återvinns av Befesa ScanDust i Landskrona.

VI ARBETAR AKTIVT MED BRANSCHENS MILJÖFRÅGOR

Befesa ScanDust och den svenska stålindustrin arbetar aktivt med miljöfrågor inom en mängd områden som rör stålets kretslopp. Det handlar bland annat om att:

  • öka återvinningen av stålprodukter
  • effektivisera energianvändningen
  • öka återanvändning av restenergier t.ex. till fjärrvärmenätet

Processerna för återvinningen utvecklas ständigt så att råvarorna utnyttjas maximalt och uppkomsten av avfall och utsläpp till luft, mark och vatten minimeras.

VÅR PROCESS

Så här blir filterstoft till värdefulla metaller