Vanliga frågor

Vad gör Befesa ScanDust?
Befesa ScanDust arbetar med återvinning av metaller och järn i filterstoft från nordiska stålverk. Genom att samla upp filterstoftet från stålverkens rökgasrening och återvinna metallerna i stoftet minskar belastningen på miljön.

Varför ligger Befesa ScanDust i Landskrona?
Befesa ScanDust etablerades i Landskrona, i södra Sverige, i början av 80-talet efter att Öresundsvarvet tvingats lägga ned sin verksamhet. Etableringen i Landskrona var främst tack vare stadens närhet till kontinenten, men även för de utmärkta tåg- och hamnförbindelserna som finns tillgängliga.

Vilka är Befesa ScanDusts kunder?
Befesa ScanDust återvinner filterstoft från ett antal tillverkare av rostfritt stål i Norden såsom Avesta och Sandvik i Sverige, och Outokumpu i Finland.

Hur hanterar Befesa ScanDust miljöfarliga ämnen?
Befesa ScanDust har lång erfarenhet av att hantera de ämnen som tas in på anläggningen och uppstår i processen. Efter att bolaget och Länsstyrelsen kunnat konstatera att det fanns brister i hanteringen av bolagets våta zinkslam har processen omarbetats och inkluderar numera en torkanläggning som säkerställer att hanteringen av restprodukten är säker och stabil.

Vad är Befesa ScanDusts miljöpåverkan?
Befesa ScanDust spelar en viktig roll i den svenska stålindustrin och har en stor positiv miljöpåverkan. Ändå används flertal ämnen i processen som i sin tur har en miljöpåverkan och bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt miljöarbete och minimera sin miljöpåverkan.

Varför var verksamheten tvungen att stänga under fyra månader 2017?
Som en del av förnyelsen av Befesa ScanDusts miljötillstånd genomförde bolaget jord- och grundvattentester. Dessa visade förhöjda halter av cyanid och tungmetaller inom Befesa ScanDusts område. Befesa ScanDust valde då att följa Länsstyrelsens uppmaning om att stoppa all återvinning av material i verksamheten till dess att vi kunde vara säkra på att verksamheten möter alla legala krav och vår egna höga standard.
För få bukt med problemen stängdes fabriken ned i december 2016. Externa miljökonsulter hyrdes in och lade nya planer, vidareanalyserade området och arbetsledde över 100 anställda med målet att renovera upp hela anläggningen. I samband med detta anlades en helt ny vattenreningsanläggning och en ny torr slamhanteringsprocess infördes. Med den nya torkanläggningen upphör lagringen av vått slam och därmed elimineras risken för spridning av föroreningar.