Verksamhet

Vår verksamhet

Så funkar vår verksamhet. Vid tillverkning av rostfritt stål bildas ett stoft som samlas upp i stora filter. Stoftet innehåller bl.a. en mängd värdefulla men miljöfarliga ämnen. Deponering av dessa ämnen kan resultera i att tunga metaller läcker ut i grundvattnet, och därigenom stör den ekologiska balansen.

I början av 1980-talet lades grunden till den teknologi som än idag används av Befesa ScanDust. Den unika plasmateknologin möjliggör återvinning av metallerna ur det rökgasstoft som annars hade hamnat i miljön. Tack vare teknologin kan vi återföra metallerna i produktionen så att nytt, högkvalitativt rostfritt stål kan produceras.

Naturvårdsverket i Sverige var drivande i arbetet med att implementera den nya tekniken för att lösa de långtgående problemen med stoft som deponerats kring stålkraftverken. Naturvårdsverket bidrog även med finansiellt stöd när anläggningen i Landskrona byggdes.

VÅR PROCESS

Så här blir filterstoft till värdefulla metaller