Lediga tjänster inom vår verksamhet.

Söker du ett meningsfullt arbete och är redo att omsätta den cirkulära ekonomin i handling? Hos oss gör du inte bara ett jobb – du hjälper även miljön och bevarar våra resurser. Våra anställda är en nyckelfaktor såväl för vår dagliga verksamhet som för företagets strategiska utveckling och framtid.

Mer information om tjänsterna hittar du här:

Radioaktivitetsövervakare

Befesa ScanDust har under vintern 2019/2020 installerat 2 par radioaktivitetsövervakare för kontroll av eventuell radioaktivitetskälla i allt in- och utgående material till anläggningen.
Driftsättning genomfördes tillsammans med tillverkare (Bertin) under v.10.

Ny lagerhall

Befesa ScanDust kommer under 2020 att uppföra en ny lagerhall. Denna kommer att ha en yta på ca 3 300 m2 och ligga i anslutning till befintlig stofthall.

Tack vare hallen kommer såväl lossning och lagring av material som hantering zinkrikt slam att framöver göras inomhus, vilket kommer att minska risker med diffus damning betydligt.

Lokalen beräknas vara klar i augusti 2020.

 

Uppdatering 2020.03.19
Byggnation av lagerhall startad enligt tidplan. Leverans av stålstomme till väggar och tak påbörjas under v. 13, samt kort därefter även montage.